NEUROLOGIA – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego, głównie procesami uszkadzającymi układ nerwowy. Do chorób układu nerwowego należą głównie: Zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu), choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny- TIA), zaburzenia płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie), guzy (np. oponiaki, glejaki), urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne), urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce), choroby genetyczne (np. choroba Wilsona), zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena), neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego), zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera), ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha), zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona), choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia), choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia), miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a), choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane), choroby autonomicznego układu nerwowego (np. rodzinna dysautonomia), zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu).