Medycyna mitochondrialna w pierwszej kolejności stawia na działania o charakterze profilaktycznym, których celem jest zapobieganie uszkodzeniom mitochondriów, a zwłaszcza mitochondrialnego DNA (mtDNA). Uszkodzenia takie są nieodwracalne i jedynie częściowo można je zrekompensować.

Medycyna mitochondrialna stosuje obok najistotniejszej substancji, jaką niewątpliwie stanowi ubichinon Q10, również wiele innych substancji mitotropowych – wszystkie w celu terapii i prewencji.

Ponieważ mitochondria są wszędobylskie (ubikwitarne), można z tego wywnioskować, że cała mnogość różnych chorób ma swoją przyczynę w uwarunkowanym mitochondrialne deficycie bioenergetycznym. Utrata sprawnych mitochondriów i osłabienie produkcji mitochondrialnego ATP prowadzą do zmniejszenia:

 • siły mięśni i ich wytrzymałości aż do zaniku mięśni,
 • immunokompetencji,
 • zdolności koncentracji,
 • sprawności pamięci aż do spadku funkcji mózgowych,
 • zdolności widzenia aż do ślepoty,
 • zmysłu węchu,
 • sprawności słuchu aż po głuchotę,
 • elastyczności skóry,
 • elastyczności kości,
 • funkcji tarczycy,
 • płodności,
 • różnych innych funkcji hormonalnych.