IMMA – to Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej, które zrzesza lekarzy wszystkich specjalizacji, biochemików, farmaceutów oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną zdrowia.

Celem Stowarzyszenia jest dzielenie się wiedzą naukową na temat najnowszych osiągnięć „medycyny mitochondrialnej”, a także poszerzanie zakresu tej wiedzy i przekazywanie jej wszystkim zainteresowanym.

Praktycznie wszystkie choroby zapalne, chroniczne i degeneratywne oraz patologiczne procesy starzenia się mają swoje źródło w mitochondriach.

W tych organellach komórkowych produkowana jest większość niezbędnej do życia energii. Uszkodzenie mitochondriów wpływa zwłaszcza na komórki zużywające duże jej ilości, jak np. komórki mięśni, nerwów i narządów zmysłów. Może to prowadzić do licznych uszkodzeń organów, a także do upośledzenia funkcjonowania całego organizmu.

„Medycyna mitochondrialna” wyposaża nas w dodatkowe narzędzie, które oferuje w zasadzie niewyczerpane możliwości prewencji i terapii tego typu uszkodzeń. WZMOCNIENIE MITOCHONDRÓW – to wspieranie i utrzymywanie ich witalności.