Zrozumienie przyczyny wielu dolegliwości to pierwszy krok do znalezienia właściwego rozwiązania!

Zasada ta dotyczy również układu nerwowego przeciążonego w wyniku długotrwałego stresu.

Brak równowagi wewnętrznej, nerwowość, zmęczenie mają swoje podłoże głównie w dysfunkcji komórek układu nerwowego.

W jaki sposób możemy więc wzmocnić naszą odporność na stres?

Nie wszyscy z nas wiedzą, że właśnie takie działanie wykazuje wiele witamin z grupy B. Ich rolę udokumentowano w licznych procesach komórkowych działających ochronnie przed skutkami stresu. Dowiedzmy się, na czym polega ich kompleksowe podejście.

Co łączy te witaminy i dlaczego stanowią grupę ?

Witaminy z grupy B uzupełniają się nawzajem i najlepiej działają razem. Również w ten sam sposób działają w przebiegu reakcji w komórkach układu nerwowego. Wszystkie charakteryzują się tym, że są rozpuszczalne w wodzie, wchodzą w skład enzymów lub je aktywują. Wspomagają niezakłócony przekaz impulsów nerwowych, który wymaga szeregu  różnych substancji. Jedną z nich jest powstająca z witaminy B4 ( choliny )  acetylocholina, która musi zostać dostarczona do zakończeń nerwowych w celu przekazania sygnału. Codziennie proces ten zachodzi wiele tysięcy razy, co ukazuje jak duża ilość acetylocholiny jest potrzebna do zachowania prawidłowego działania naszych nerwów. Co ważne do syntezy acetylocholiny niezbędna jest  inna z witamin B, a mianowicie – witamina B1.

Witamina B1 na przemęczenie i stres

Witamina B1 bierze udział w metabolizmie węglowodanów oraz uczestniczy w syntezie neurotransmiterów takich jak acetylocholina.  Niestety na jej niedobór cierpi wiele osób, w tym nie tylko osoby starsze, ale również około 40% osób młodych. Coraz częściej obserwowane zmęczenie wśród młodzieży, stany niepokoju, nerwowości i depresji nie musi wcale oznaczać zaburzeń psychologicznych, ale na przykład być objawem niedoboru tiaminy. Pomocne może okazać się badanie poziomu tej witaminy wydalanej z moczem, lub ustalenie aktywności transketolazy – enzymu, którego działanie jest obniżone w wyniku niedoboru tiaminy. Tendencja do zapominania to także jeden z objawów jej niedoboru, który zresztą często występuje równolegle z bezsennością, problemami z koncentracją, uczuciem niepewności, zmianami ciśnienia krwi oraz problemach z żołądkiem. Może się okazać, że podczas suplementacji witaminy B1 większość naszych dolegliwości minie bez konieczności stosowania leków. Warto również wiedzieć, że tiamina jest kofaktorem dehydrogenazy pirogronianowej (PDH) kompleksu enzymów przekształcających pirogronian w acetylo- CoA, który uczestniczy w cyklu Krebsa przyczyniając się do tworzenia energii komórkowej ATP. Bez tej energii lub przy minimalnych jej zasobach nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Witamina B2 ( ryboflawina)  i oddychanie komórkowe

Witamina B2, czyli ryboflawina podobnie jak tiamina, pomaga metabolizować węglowodany, usprawniając mechanizmy energetyczne oraz bierze udział w tworzeniu enzymów niezbędnych do przemian cukrów i do transportu tlenu, więc do oddychania komórkowego i wytwarzania energii. Odpowiedni poziom energii naszych komórek chroni nas przed zmęczeniem czy wyczerpaniem. Ryboflawina jest kofaktorem reduktazy glutationowej – enzymu szczególnie ważnego dla erytrocytów, zabezpiecza je przed rozpadem. W przypadku niedoborów ryboflawiny spada aktywność enzymu, co nasila stres oksydacyjny i może prowadzić do anemii. Ryboflawina należy do jednej z głównych substancji mitochondrialnych ( mitoceutyków), ponieważ stanowi niezbędny element łańcucha oddechowego w mitochondriach, dzięki któremu możliwa jest produkcja energii ATP. Optymalne zaopatrzenie organizmu w ryboflawinę umożliwia wytworzenie aktywnej witaminy B6.

Witamina B3 dla pracy mózgu

Witamina B3 stanowi składnik enzymów i odgrywa dużą rolę w metabolizmie tłuszczów i białek. Bierze udział w rozpuszczaniu kwasu szczawiowego, który powoduje powstawanie złogów wapniowych tworzących piasek i kamienie nerkowe. Amid niacyny jest składową enzymów dehydrogenaz. Uczestniczy w przemianach ważnych nośników elektronów NAD/NADH w cyklu Krebsa ( cyklu kwasu cytrynowego). W naszym organizmie powstawanie związku NAD jest możliwe na trzy sposoby: przy udziale kwasu nikotynowego, z amidu kwasu nikotynowego oraz z tryptofanu przy udziale witaminy B6, B2 oraz żelaza. Witamina B3 działa szczególnie aktywnie w mitochondriach komórek mózgu (1,2).

Witamina B6 sprawny metabolizm

Witamina B6 jest potrzebna do przeprowadzania wielu ważnych procesów biochemicznych: transaminacji, dezaminacji oraz dekarboksylacji głównie aminokwasów. Uczestniczy w syntezie hemu, neurotransmiterów i glikogenu. Okazuje się być pomocna przy alergiach o podłoży histaminowym. Przyczyną nietolerancji i alergii może okazać się niewystarczająca ilość witaminy B6. Przyczynia się do dezaktywacji histaminy jako kofaktor enzymu DAO-oksydaza diaminowa, który przeprowadza reakcję rozkładu histaminy.

Przykład grupowego działania witamin z grupy B

Wzajemne zależności oraz podobny profil działania witamin z grupy B pozwolił zaklasyfikować je jako grupę. Bardzo często, dla prawidłowego przebiegu procesu metabolicznego potrzeba kilku witamin z grupy B, które uzupełniają swoje działanie. Przykładem jest proces tworzenia krwinek czerwonych. Witamina B9 (kwas foliowy), bez której nie może zachodzić wytwarzanie komórek w tym erytrocytów  odpowiada za odnowę krwinek czerwonych. Jest ona  potrzebna również  do syntezy tyminy – zasady azotowej wchodzącej w skład naszego DNA. Kolejnym elementem erytropoezy jest witamina B12 uczestnicząca w syntezie hemu, która jest koenzymem w biosyntezie kwasów nukleinowych koniecznych do prawidłowego dojrzewania komórek. Aby witamina B12 mogła pełnić funkcje w procesie krwiotwórczym musi zostać przekształcona do aktywnej postaci. Natomiast na jej wchłanianie wpływa odpowiednia ilość witaminy B1 i kwasu foliowego. Kolejnym elementem w tworzeniu krwinek jest witamina B6, dzięki której zachodzi synteza hemu oraz przyswajanie żelaza i miedzi. Witamina B6 aktywuje enzym wbudowujący żelazo do pierścienia hemu. Wiadomo, że to hemoglobinie – białku erytrocytów zawdzięczamy transport tlenu. Dzięki odpowiedniemu dostarczeniu go do wszystkich komórek zachowujemy witalność.

Jak suplementować witaminy z grupy B?

Niektóre witaminy z grupy B działają na zasadzie zależnych od siebie reakcji, dlatego ich ilość w stosunku do siebie musi być w równowadze. Przykładem takiej zależności jest cykl przemian folianów oraz metylacji. Podczas metylacji, przekazywana jest grupa metylowa pomiędzy cząsteczkami. Grupa ta może być przyłączana do enzymu aktywując go. Metylacja łączy wiele zależnych od siebie reakcji. Przemiany, które odbywają się przy udziale genu MTHFR oraz enzymu reduktazy metylenotetrahydrofolianu, umożliwią przekształcenie kwasu foliowego do postaci aktywnej. Na zaburzenia metylacji wpływają przede wszystkim geny, ale również niedobory B12, a także witaminy B2, która nie może działać w tym szlaku bez witaminy B1. Ponadto witamina B1 pomaga w wykorzystaniu B2. Dla prawidłowego przebiegu przemian witaminy B12 i folianów potrzebna jest także witamina B6. Jedynie ustabilizowany poziom witamin B1 i B2 pozwala na wytworzenie pirydoksyny ( witaminy B6).

Podane przykłady współdziałania witamin z grupy B tłumaczą, dlaczego zebrano je w jedną grupę. Dla sprawnego działania naszego układu nerwowego organizm potrzebuje zazwyczaj kilku z nich w aktywnej postaci i odpowiedniej ilości.

 

Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej poleca:

B-Kompleks MSE
Zobacz w sklepie

B-Kompleks MSE

 

Kompleks witamin z grupy B (z aktywnym kwasem foliowym oraz aktywną wit. B12), których synergia oraz odpowiednia dawka gwarantuje najwyższą biodostępność oraz skuteczność stosowania...

Zobacz w sklepie

 

Bibliografia:

  1. Kamat J, Devasagayam T.: Nicotinamide (vitamin B3) as an effective antioxidant against oxidative damage in rat brain mitochondria. Redox Rep. 1999;4(4):179-84.
  2. Vaur P, Brugg B, Mericskay M, Li Z, i inni.:Nicotinamide riboside, a form of vitamin B3, protects against excitotoxicity-induced axonal degeneration. Faseb J. 2017 Dec;31(12):5440-5452.
  3. Kukliński. B.: Mitochondria. Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii. Mito-pharma, Gorzów Wielkopolski, 2017.